ประวัติความเป็นมา

IMG_7418คานาอัน เนอร์สเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ปฐมวัย เสริมทักษะ เด็กวัย 1-6 ปี เปิดทำการมาแล้ว มากกว่า 10 ปี ก่อตั้งโดยคุณครูอภิชัย ทิพประโชติ โดยคานาอัน เนอร์สเซอรี่ เป็นสถานดูแลเด็กที่มีคุณภาพ เรียนรู้อย่างสนุก เสริมสร้างทักษะ ด้วยกิจกรรมมากมายที่คัดสรรแล้ว พร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อดูแลบุตรหลานของท่าน เนอร์สเซอรี่ ครบวงจร เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ *รับเด็กวันเสาร์* รายเดือน รายวัน หลังเลิกเรียน รับเลี้ยงเด็ก อายุ 1-6 ปี (ห้องแอร์) ให้บริการรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ฝึกเด็กให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง และเรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้อื่น ด้วยความสามัคคี ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กให้สมบูรณ์ ให้ความรักและความอบอุ่นเป็นพื้นฐานสำคัญ

ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และปลอดภัย รวมถึงการดูแลเรื่องความสะอาดอย่างเข้มงวด เด็กๆ จะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกิจกรรมดีๆ จากโปรแกรมของ คานาอัน เนอร์สเซอรี่

สารจากผู้จัดการ คานาอัน เนอร์สเซอรี่

“ปลูกรักด้วยกริยา พัฒนาด้วยกิจกรรม”

ส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อม
*ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา*

IMG_7144
คุณครูอภิชัย ทิพประโชติ

คุณครู และผู้จัดการ คานาอัน เนอร์สเซอรี่

อัตราค่าบริการ

1. รับเด็กชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 1-6 ปี
2. สุขภาพดี ปราศจากโรคติดต่อ และร่างกายไม่พิการอันเป็นอุปสรรคต่อการร่วมกิจกรรม
เปิดทำการ เวลา 07:00 – 17.00-17.20 น.
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์
*รับพิเศษวันเสาร์*

สมาชิกรายเดือน
สมาชิกรายวัน (วันเสาร์)

ดาวน์โหลดระเบียบการ

สอบถามโทร. 061-398-7702

ตารางกิจกรรม

07.00-08.30  รับเด็ก สนทนา ทักทาย
08.30-08.50  เคารพธงชาติ สนุกกับการออกกำลังกาย
09.30-10.00  ศิลปะ พาเพลิน ฝึกคิดกับนิทานแสนสนุก
10.00-10.20  ฝึกเข้าห้องน้ำ / ล้างมือ / ดื่มน้ำ
10.20-11.00  กิจกรรมเสรี และสร้างสรรค์ตามความสนใจ
11.00-12.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟัน
12.00-15.00  นอนหลับพักผ่อน
15.00-15.30  ตื่นนอน / อาบน้ำแต่งตัว
15.00-16.00  รับประทานอาหารว่าง
16.00-17.00  เตรียมตัวกลับบ้าน

ระเบียบการ

เอกสารการสมัคร

  •  ใบสมัคร  1 ชุด
  •  สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดาท่านละ 1 ชุด
  • รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 รูป รูปพ่อกับแม่ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
  • ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติ

สิ่งที่ทางคานาอันเนอร์สเซอรี่จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้

  • สื่อการเรียนภายใต้การกำกับดูแลกรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • อาหารกลางวัน ของว่าง ผลไม้ตามฤดูกาล

ระเบียบการ

procedure-canaannursery-edit

ใบประกาศนีย์บัตร การฝึกอบรมต่างๆ

ทีมงาน คานาอัน เนอร์สเซอรี่

คานาอัน เนอร์สเซอรี่ ใส่ใจในการคัดหาบุคลากรคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน

CANAAN NURSERY001

ครูชัย

(ผู้รับใบอนุญาต / ดำเนินกิจการ)

26111

ครูปุ๊ก

(ประชาสัมพันธ์/การเงิน)

35065

ครูแก้ว

(ครูพี่เลี้ยง)

35069

ครูกุ้ง

(ครูพี่เลี้ยง)

51440 (Medium)

ครูบิว

(ครูกิจกรรม)

51442 (Medium)

ครูป๊อก

(โภชนาการ)

ภาพกิจกรรมการอบรมต่างๆ